Da li Vam je potrebno Oglašavanje na društvenim mrežama?

Kodni studio za Vas kreira reklamnu kampanju na društvenim mrežama: Device

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Realizujemo kompletan nastup na društvenim mrežama, počevši od pripreme i planiranja, preko osmišljanja i produkcije kreativnog sadržaja, oglašavanja na društvenim mrežama, do konačnog merenja i analiziranja ostvarenih rezultata. Ostvarite dvosmernu komunikaciju na društvenim mrežama uz kontinuirano vođenje Vaših stranica od strane Kodni Studio tima. Putem društvenih mreža povećavate promet na Vašoj web stranici, razvijate svest o Vašem brendu i dugoročno se povezujete sa korisnicima.